Hamilelikte Tiroit Hastalıkları

Hamilelikte tiroit fonksiyonlarının değerlendirilmesi önemli midir?
Hamilelerde görülen tiroit hastalıkları nelerdir?
Normal gebelikte tiroit fonksiyonlarını etkileyen ne gibi etkenler vardır?
Tiroit fonksiyonlarında görülen diğer değişiklikler nelerdir?
Normal bir gebelikte ek iyot alımına gereksinim var mıdır?
Hamilelik sırasında iyot eksikliğinin olması tiroit fonksiyonlarında ne gibi değişikliklere yol açar?
İyot yetersizliğine bağlı olarak hamilelikte ortaya çıkan tiroit fonksiyonlarındaki bozukluk nasıl önlenir?
Tiroiditi olan hamilelerde düşük riski var mıdır? Nedeni nedir? Tedavisi nedir?
Tiroiditli hastalarda hamileliğin tiroit fonksiyonları üzerine olan etkisi nedir?
Hipotiroidinin hamileler üzerine ekisi nedir? Hamilelik sırasında tedavi nasıl uygulanır?
Tedavi edilmeyen hipotiroidili hamilelerde bebekte ne gibi zararlar görülür?
Hamilelik sırasında hipotiroidi tanısı nasıl konur? Hangi durumlarda tedavi edilir?
Hamilelerde görülen tirotoksikozun (zehirli guatr) sebebi nedir?
Basedow-Graves hastalığı hamilelikte nasıl ortaya çıkar, zararları nedir?
Hamile olmadan önce tedavi olan hastalarda zehirli guatrın hamileliğe etkisi var mı?
Hamilelik sırasında oluşan zehirli guatrın hamilelik süresindeki seyri nasıldır?
Hamilelik sırasında görülen zehirli guatr nasıl tedavi edilir?
Tedavi edilmemiş zehirli guatr olan anneden doğan bebek nasıl kontrol edilir?
Meme sütü veren annenin antitiroit ilacı (Propycil veya Thyramazol) almasının bebeğe zararı var mı?
Doğum sonrası görülen tirotoksikozun (T3 ve T4 yükselmesi) sebepi nelerdir?
Hamileliğe bağlı geçici tirotoksikoz nedir? Nasıl gelişir? Nasıl tedavi edilir?
Hamileler tiroit hastalığı açısından nasıl araştırılır?
Hamilelik sırasında tespit edilen tiroit nodüllerinin hamileliğe etkisi var mı? Ne risk taşır?
Hamilelikte tiroit fonksiyonlarının değerlendirilmesi önemli midir?

Hamilelikte tiroit fonksiyonlarının bilinmesi birçok tiroit hastalığının tanısının konmasını ve bu hastalıkların hamileler üzerine olan istenmeyen etkilerinin önlenmesini sağlamaktadır. Bu siteye en çok bu konularda sorular yöneltilmektdir. Bunun nedeni hiç kuşkusuz kadınlarda tiroit hastalıklarının daha yaygın görülmesi ve anne adaylarının sahip olduğu korumacı annelik duygusudur. Anne adayı kendisinden çok bebeğini düşünmekte ve sağlıklı bir bebeğe kavuşmak için bu konuda önceden kendisine düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye özen göstermektedir. Özellikle son zamanlarda bazı bilinçli kadın-doğum uzmanlarının hamileliğin başlangıcında rutin olarak tiroit fonksiyonlarını araştırmaları erken tanı olanağı sağlayarak bebekte görülebilecek komplikasyonları önlemektedir. Yapılan birçok araştırmada tiroit fonksiyon bozukluklarının bebeğin beyin gelişmesini önlediği ve bazı anomalilere neden olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, anne adaylarının hamilelik öncesi, hamilelik döneminde ve sonrasında tiroit fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

Geri Dön

Hamilelerde görülen tiroit hastalıkları nelerdir?

Hamilelerde en sık olarak
•iyot eksikliğine veya kronik tiroidite bağlı hipotroidi ve
•tirotoksikoz (zehirli guatr) görülür.

8/9/2005 8:00:43 AM tarihinde yazı düzenlendi.

Geri Dön

Normal gebelikte tiroit fonksiyonlarını etkileyen ne gibi etkenler vardır?

• Hamilellerde eşden (plasenta) salgılanan human chorionic gonodotropin (hCG) hormonu yapısal olarak TSH hormonuna kısmen benzerlik göstermekte ve tiroit üzerine uyarıcı etkisi olmaktadır. Bu etkisi ile serbest T4 düzeyinde geçici olarak ilk 3 ayda hafif yükselmekte ve buna bağlı TSH hormonunda düşme görülebilmektedir.
• Normal gebelikte ayrıca tiroksini bağlayan globulinlerde yükselme ve buna bağlı total tiroksin (TT4) miktarında yükselme görülür. Ancak vücutta esas etkili olan serbest tiroit hormonları normal sınırlardadır. Birçok hasta total tiroit hormonlarındaki bu yükselmeyi görerek telaş etmektedir. Halbuki aynı anda serbest T4 miktarına bakılmış olsa bunun normal değerler içinde olduğu görülecektir.
• Anneden eş (plasenta) yolu ile çocuğa çok az miktarda tiroit hormonu geçerek bebeğin gelişmesine önemli katkı sağlar.
• Hamilelikte tiroit hormon miktarında yüzde 50’ye yakın artış olur.

Geri Dön

Tiroit fonksiyonlarında görülen diğer değişiklikler nelerdir?

• Tiroksini bağlayan globulinde ve buna bağlı olarak total T4 miktarında artış meydan gelir. Buna rağmen serbest T4 ölçümleri normal sınırlardadır.
• Bazen geçici olarak serbest T4 seviyesinde düşüklük de görülebilir.
• Bazı hamilelerde ilk 3 ay içinde TSH seviyesinde geçici olarak düşme olabilir.

Geri Dön

Normal bir gebelikte ek iyot alımına gereksinim var mıdır?

Tiroit hastalığı olmayan bir kadında gebelik sırasında birçok hormonal değişiklik ortaya çıkar. Bu değişiklikler iyot eksikliği olan veya olmayan bölgelerde farklılık gösterir. Hamileliğin erken döneminde iyodun böbrekten fazla atılımı nedeni ile hamilelerin iyot gereksinimi artar. İyot yetersizliği olmayan bölgelerde iyoda gereksinim olmaz. İyot yetersiziliği olan bölgelerde ise iyodun böbrekten atılımı azalarak bu ihtiyaç karşılanmaya çalışılır. İyot yetersizliğinin karşılanması için birçok ülkede olduğu gibi son zamanlarda ülkemizde de sofralık tuza iyot katılmaktadır.

Geri Dön

Hamilelik sırasında iyot eksikliğinin olması tiroit fonksiyonlarında ne gibi değişikliklere yol açar?

Memleketimizde iyot eksikliğinin ortadan kalkması amacı ile son yıllarda tuza iyot katılmaktadır. Buna rağmen hamile bir kadında özellikle iyot eksikliği olan bölgelerde yeterli iyot aldığı tam olarak söylenemez. Yeterli iyot alamayan hamilelerde tiroit fonksiyonlarında ve yapısında bazı değişiklikler ortaya çıkar:
• serbest T4 normalin alt sınırına düşer,
• TSH düzeyi normalin üst sınırına çıkar,
• hamilelik ilerledikçe Tiroglobulin’in (Tg) kandaki düzeyi artar,
• anne ve çocukta guatr gelişir.

Geri Dön

İyot yetersizliğine bağlı olarak hamilelikte ortaya çıkan tiroit fonksiyonlarındaki bozukluk nasıl önlenir?

Bunun için hamile kalmazdan önce günde 150µg iyot tüketilmelidir. Hamilelik sırasında ise özellikle iyot içeren multivitamin (Materne gibi) tabletler kullanılmalıdır.

Geri Dön

Tiroiditi olan hamilelerde düşük riski var mıdır? Nedeni nedir? Tedavisi nedir?

Tiroit fonksiyonları normal, antikorları (anti Tg ve anti TPO) yüksek olan tiroiditli hamilelerde düşük oranı normale göre 3-5 kat daha fazladır. Bunun sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bu hastalarda kısa süreli kortizon veya immunglobulin tedavisi yapılabilir. Tiroit fonksiyonlarında hafif yetersizlik olması durumunda Levotiroxine (Tefor, Levotiron, Euthyrox veya L-Thyroxine ) tedavisi uygulanır.

Geri Dön

Tiroiditli hastalarda hamileliğin tiroit fonksiyonları üzerine olan etkisi nedir?

Antikorları müsbet olan hastalarda tioit fonksiyonları yani T3 ve T4 seviyesi normal olsa bile birçok hamilede hamilelik süresince tiroit fonksiyonlarında giderek bir bozulma görülür. Tedavi edilmeyen hamilelerin bazılarında doğuma yakın serbest T4 seviyesinde düşme görülür. Bu hastalarda TSH ve anti TPO seviyeleri hamilelikten önce belirli bir düzeyde ise (TSH seviyesi >2, AntiTPO >1250) doğumdan önce hipotiroidi gelişir. Bu hastalar yakından takip edilerek tedavi edilir ve böylece hem annede hem de çocukta hipotiroidinin istenmeyen kötü etkileri önlenmiş olur.

Geri Dön

Hipotiroidinin hamileler üzerine ekisi nedir? Hamilelik sırasında tedavi nasıl uygulanır?

Hipotiroidinin en büyük sebebi kronik tiroidittir (Hashimoto tiroiditi). Hamilelerin 2’sinde hipotiroidi mevcuttur. Tedavi edilmeyen hastalarda hem doğumla hem de bebekle ilgili birtakım bozukluklar görülebilir. Özellikle düşük ve erken doğum ortaya çıkabilir. Tedavi edilen vakalarda ise komplikasyonlar minimal düzeyde görülür. Hamilelik sırasında hipotiroidi tespit edilen hastalar süratli bir şekilde tedavi edilir. Bunun için özellikle herhangi bir hastalığı olmayan vakalarda levotiroksin (Tefor, Euthyrox veya Levotiron) hasta ötiroit oluncaya kadar yüksek dozda verilir. Hasta 2., 3. 5. veya 6. aylarda görülerek optimal doz tespit edilir. Levotiroksin dozu hastadan hastaya değiştiğinden her hasta için uygun dozlar bulunmaya çalışılır. Subklinik hipotiroidisi olan hamilelerde de sık olmamakla birlikte hamilelik sırasında doz ayarlanması gerekir.

Geri Dön

Tedavi edilmeyen hipotiroidili hamilelerde bebekte ne gibi zararlar görülür?

Annedeki hipotiroidi bebekte birtakım ciddi psiko-nörotik sonuçlara neden olur. Bunun nedeni hamileliğin birinci yarısında çocuğun gelişmesi için anneden eş (plesanta) yolu ile çocuğa geçen tiroit hormonlarının azlığıdır. İkinci 3 aylık dönemde bebeğin beyin gelişmesi oluşmaktadır. Bu gelişme annneden geçen tiroit hormonları sayesinde olur. Üçüncü 3 aylık dönemde ise bebeğin beyin gelişmesi bebekte gelişen tiroit glandının salgıladığı tiroit hormonları sayesinde olur. Bu nedenle ikinci 3 aylık dönemde oluşan hipotiroidi, çocuğun beyninde geri dönüşümsüz bozukluklara neden olur. Üçüncü 3 aylık dönemde ise annede oluşan hipotiroidi bebeğin beynine daha az zarar verir. Gebeliğin ikinci yarısında annedeki tiroit hormon azlığı çocuğun IQ’sunun normale göre düşük olmasına, tedavi edilmeyen hamilelerde ise çocuğun IQ’sunun normalden çok daha düşük olmasına neden olur. Tedavi edilen vakalarda ise çocuğun IQ’su normaldir. Hamilelerde görülen tiroit hormon yetersizliğinin en sık sebebi Hashimoto tiroiditidir. Hafif veya subklinik hipotiroidinin de beynin normal gelişmesini engellediği ileri sürülmektedir.

Geri Dön

Hamilelik sırasında hipotiroidi tanısı nasıl konur? Hangi durumlarda tedavi edilir?

Hamilelik sırasında oluşan hamileliğe bağlı bazı yakınmalar hipotiroidi belirtileri ile karışabilir. Hipotiroidi tanısı için en ideal yöntem serum TSH ve serbest T4 düzeyinin tespit edilmesidir.
• Serum TSH düzeyi yüksek veya serbest T4 miktarı normalin altında ise hamilede hipotiroidi mevcuttur ve tedavi edilmesi gerekir.
• Sadece tiroit antikorları yüksek ise (serbest T4 ve TSH normal) hastanın takip edilmesi gerekir, tedavi gerekmez.
• Antikorlar yüksek TSH düzeyi 2. nin üzerinde ise hasta tedavi edilmelidir.
• İlk aylarda hCG’ye bağlı olarak TSH düzeyi normalin altında olabilir.Bu nedenle serbest T4’ün düzeyi çok önemlidir. Bu durumda serbest T4 normalin altında ise hasta tedavi edilmelidir.

Geri Dön

Hamilelerde görülen tirotoksikozun (zehirli guatr) sebebi nedir?

Hamilelerde tirotoksikoza (T3 ve T4 yüksekliğine) neden olan en sık iki hastalık vardır:
• Basedow –Graves ve
• Hamileliğin geçici tirotoksikozu Hamileliğin geçici tirotoksikozu’nda eşden (plesenta) salgılanan ve TSH etkisine benzer etki gösteren hCG (human corionic gonadotropin) hamileliğin ilk yarısında geçici olarak tirotoksikoza neden olur. Bu hastalığın seyri ve tedavisi Basedow-Graves’den tamamen farklı olduğundan ayırıcı tanı yapılması gerekir..
Zehirli guatıra neden olan diğer sebepler (Plummer gibi) oldukça nadirdir.

Geri Dön

Basedow-Graves hastalığı hamilelikte nasıl ortaya çıkar, zararları nedir?

Zehirli guatr bazı hamilelerde hamile olmadan önce mevcut olup tedavi edilmiş olabilir. Bu hamilelerde tiroit fonksiyonları (serbest T4, TSH ve TSHR antikorları) normal ise hastalığın anne ve bebeğe herhangi bir zararı olmaz. Bazı hamilelerde ise hastalık hamilelik sırasında ortaya çıkar. Hastalık ağır ise ve tedavi edilmezse
• preeklampsi,
• erken doğum,
• doğum anomalileri,
• çocukta guatr ve
• hipertiroidi gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.
Erken tanı konulan ve yeterli şekilde tedavi edilen hamilelerde ise çocuk ve anne de herhangi bir zarara yol açmaz.

Geri Dön

Hamile olmadan önce tedavi olan hastalarda zehirli guatrın hamileliğe etkisi var mı?

Daha önce zehirli guatr tedavisi için ilaç, atom veya cerrahi tedavi uygulanan hastalarda hamilelik başlangıcında şikayetleri olmasa bile kontrol olmaları gerekir. Bu hamilelerde tiroit hormonları ve TSH seviyeleri normal olsa bile TRab (tiroit stimulan hormonu reseptör antikorları) kandaki seviyesi oldukça önemlidir. TRab yüksek seviyede ise bebekte hipertiroidi oluşması olasıdır. Bu nedenle daha önce tedavi olmuş, levotiroksin (Levotiron veya Tefor) kullanan veya kullanmayan hamilelerde TRab seviyesi hamilelik boyunca belirli zamanlarda ölçülmesi gerekir.

Geri Dön

Hamilelik sırasında oluşan zehirli guatrın hamilelik süresindeki seyri nasıldır?

Hamileliğin ilk aylarında zehirli guatrda alevlenme olmasında rağmen ilerleyen zaman içinde hastalık azalıp ortadan kalkabilir. Bunun nendeni tam olarak bilinmemekle beraber hamilelikte immünitenin baskı altına alınması, tiroksini bağlayan globulinlerin ve iyot atılımının artması gibi sebeplere bağlı olduğu düşünülmektdir.

Geri Dön

Hamilelik sırasında görülen zehirli guatr nasıl tedavi edilir?

Esas tedavi antitiroit ilaçlarla (Propycil veya Thyramazol ) olur. Bu ilaçlar içerisinde eşden (plesenta) daha az geçen Propycil daha fazla tercih edilir. Verilen ilacın dozu çok önemlidir. Küçük dozların anne ve bebeğe zararı yoktur. Üçüncü 3 aylık dönemde ilaç azaltılarak kesilir. Verilen dozun fazla olması bebekte guatra neden olur. Yüksek doz gerektiren ağır vakalarda hasta antitiroit ilaçlarla ameliyata hazırlanarak ikinci 3 ay içerisinde opere edilir.

Geri Dön

Tedavi edilmemiş zehirli guatr olan anneden doğan bebek nasıl kontrol edilir?

Çocukta da zehirli guatr gelişmişse çarpıntı, sarılık, kalp yetersizliği ve guatr gibi belirtiler ortaya çıkar. Tanı için serbest T4 ve TSH ölçümü yeterlidir.

Geri Dön

Meme sütü veren annenin antitiroit ilacı (Propycil veya Thyramazol) almasının bebeğe zararı var mı?

Doğumdan sonra bazı kadınlar Basedow-Graves hastalığına nedeni ile anti-tiroit ilacı (Propycil veya Thyramazol) almak zorunda kalabilir. Propycil daha az olmak üzere her iki ilaç da meme sütüne geçer. Küçük dozlarda alınan bu ilaçların bebeğe herhangi bir zararı olmamakla beraber bu çocukların zaman zaman tiroit açısından kontrol edilmeleri gerekir.

Geri Dön

Doğum sonrası görülen tirotoksikozun (T3 ve T4 yükselmesi) sebepi nelerdir?

Hamilelikten hemen sonra
• Basedow-Graves hastalığı nüks edebilir veya
• hamilelik sonrası tiroidit gelişebilir.
İki hastalığın tedavileri farklı olması nedeniyle ayırıcı tanı yapılması gerekir. Ayırıcı tanı çin için 24 saatlik uptake testi ve TRab ölçümü yapılır. Basedow Graves’te her iki test de yüksektir.

Geri Dön

Hamileliğe bağlı geçici tirotoksikoz nedir? Nasıl gelişir? Nasıl tedavi edilir?

Normal hamileliğin ilk yarısında görülen geçici bir hastalıktır. Basedow-Graves hastalığından daha sık görülür. Değişik şiddette kilo kaybı, çarpınt, yorgunluk ile aşırı kusma ile kendini gösterir. T4 ve T3 yüksek TSH düşüktür. Eşde (plesantada ) salgılanan hCG hormonunun tiroidi aşırı uyarması sonucu ortaya çıkar. Basedow-Graves hastalığında görülen TRab burda normal düzeydedir. Nadir olarak çok ağır seyredebilir. Bu durumda hasta hastaneye yatırılabilir ve anti-tiroit ilaçları (Propycil veya Thyramazol) ile birkaç hafta tedavi edilebilir. Hafif vakalarda Dideral gibi ilaçlar yeterli olur. Hastalık hCG miktarına bağlı olarak 2 ile 6 hafta sürebilir.

Geri Dön

Hamileler tiroit hastalığı açısından nasıl araştırılır?

Hamilelik sırasında hipertiroidi sıklıklığı az olmasına rağmen bazı sakıncaları nedeni ile bütün hamilelerin tiroit hastalığı açısından rutin olarak araştırılması gerekir. Bunun için ilk 3 ay içinde:
• Serbest T4, TSH ve anti TPO ölçümü yapılır.
• TSH düşük, serbest T4 yüksekse TRab ölçülür.
• Hastada TRab yüksekse Basedow-Graves mevcuttur.
• Hastada TSH düşük, serbest T4 yüksek ve TRab düşükse hCG ölçülür
• hCG yüksekse hastada hamileliğe bağlı geçici tirotoksikoz mevcuttur.
• Daha önce Basedow-Graves nedeni ile tedavi edilmiş ve tiroit hormonları normal olan hastalarda TRab ölçülür. TRab yüksek çıkan vakalarda bebekte hipertiroidi gelişme riski olması nedeni hamile periyodik olarak takip edilir

Geri Dön

Hamilelik sırasında tespit edilen tiroit nodüllerinin hamileliğe etkisi var mı? Ne risk taşır?

Tiroit fonksiyonları normal olan hamilelerde tiroit nodülü bulunmasının hamileliğe ve bebeğe herhangi bir zararı olmaz.
Hamilelerde nodül tespit edilmesi durumunda tiroit kanseri açısından araştırılması gerekir. Bunun için ultrasonografi ve ince iğne aspirasyon biopsisi (İİAB) yapılr. İİAB genelde şu durumlarda yapılır:
• Nodül bir santimetreden büyükse
• Hamilelik sırasında nodül giderek büyüyorsa
• Boyunda ele gelen lenf nodülü varsa

Kanser açısından şüpheli veya kesin kanser tanısı konan hamileler hamilelik sırasında (ikinci 3 aylık zamanda) veya doğumdan sonra opere edilir. Hamilelikte ortaya çıakan tiroit kanserleri daha selim seyretmektedir.

Geri Dön

.